1
2
3
4
5
6

 

مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شعبه نيم ور

*
جستجو
بنر
بنر
آرشیو خبرها
ثبت نام بدون آزمون مقطع کاردانی مراکز علمی کاربردی
 جهت اطلاع از ثبت نام بدون آزمون و رشته های مصوب مرکز علمی کاربردی نیم ور در ترم بهمن سال تحصیلی 94-93 بر روی لینک . . .

93/09/25

عنوان موضوع کارورزی خانم سلیمانی
دانلود عنوان کارورزی خانم سلیمانی . . .

93/09/25

وضعیت تشکیل کلاسهای خانم حسنی
کلاسهای خانم حسنی در روز چهارشنبه مورخ 26/09/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/09/25

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای رئیس محمدی
کلاسهای آقای رئیس محمدی در روز چهارشنبه مورخ 1393/09/26 برگزار نخواهد شد. . . .

93/09/25

وضعیت تشکیل کلاسهای خانم ابوالقاسمی
کلاسهای برنامه سازی شی گرا (کارشناسی) و برنامه سازی شبکه در روز سه شنبه مورخ 1393/09/25   برگزار نخواهد شد. . . .

93/09/25

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای دلاوری
کلاسهای آقای دلاوری در روز سه شنبه مورخ 25/09/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/09/24

وضعیت تشکیل کلاس اقای محمدی
کلاسهای فارسی عمومی و گزارش نویسی (آقای محمدی) در روز دوشنبه مورخ 1/10/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/09/24

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای رجبی
کلاسهای آقای مهندس رجبی در روزهای سه شنبه و پنجشنبه مورخ 25/09/1393 و 27/09/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/09/24

زمان برگزاری امتحان تربیت بدنی برادران
 امتحان عملی تربیت بدنی برادران:چهارشنبه 17/10/1393 ساعت 14- 12:30 امتحان کتبی تربیت بدنی برادران:یکشنبه 21/10/1393 ساعت 9 ص . . .

93/09/24

اطلاعیه دفاع پروژه
  دانلود اطلاعیه دفاع پروژه . . .

93/09/24