1
2
3
4
5
6

 

مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شعبه نيم ور

*
جستجو
بنر
بنر
آرشیو خبرها
وضعیت تشکیل کلاسهای آقای رضا قربانی
به اطلاع دانشجویان رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات میر ساند: تمامی کلاسهای آقای مهندس قربانی در روزهای چهارشن . . .

93/12/13

وضعیت تشکیل کلاس اقای رئیس محمدی
کلاس اصول سرپرستی در روز دوشنبه مورخ 11/12/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/11

دانلود برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
دانلود برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 . . .

93/12/11

وضعیت تشکیل کلاس آقای هادی
کلاس فیزیک پیش و فیزیک عمومی در روز دوشنبه مورخ 11/12/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/11

وضعیت تشکیل کلاسهای خانم نیک پور
کلاسهای خانم نیک پور در روزهای دوشنبه و سه شنبه در تاریخهای 11/12/1393 و 12/12/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/11

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای محمدی
کلاسهای فارسی عمومی و گزارش نویسی در روز دوشنبه مورخ 11/12/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/11

وضعیت تشکیل کلاسهای خانم حسنی
کلاسهای خانم حسنی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 12/12/1393 و 13/12/1393 برگزار نخواهد شد.  . . .

93/12/11

وضعیت تشکیل کلاس تربیت بدنی خواهران
کلاس تربیت بدنی خواهران در روز یکشنبه مورخ 10/12/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/03

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای رحیمی
کلاسهای آقای رحیمی (رشته حقوق) در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 3/12/93 و 4/12/93 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/03

مراحل اخذ پروژه و کارورزی
اطلاعیه مراحل اخذ پروژه و کارورزیمرحله اول: دریافت معرفی نامه از واحد انتشارات از تاریخ 10/12/1393 الی 17/12/1393 مرحله . . .

93/11/28

PostHeaderIcon وضعیت تشکیل کلاس اقای رئیس محمدی

کلاس اصول سرپرستی در روز دوشنبه مورخ 11/12/1393 برگزار نخواهد شد.