1
2
3
4
5
6

 

مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شعبه نيم ور

  *      
جستجو
بنر
بنر
آرشیو خبرها
وضعیت تشکیل کلاس آقای عینی
  کلاس تفسیر موضوعی قرآن آقای عینی در روز سه شنبه 08/02/1394برگزار نمی گردد. . . .

93/12/17

وضعیت تشکیل کلاس خانم حسنی
کلاسهای خانم حسنی در روز چهارشنبه 09/02/1394 برگزار نمی گردد.کلاس کارگاه کامپیوتر روز سه شنبه 08/02/1394 برگزار نمی گرد . . .

93/12/17

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای مهندس نجفی
تمامی کلاسهای آقای مهندس نجفی در روز یکشنبه مورخ 1393/12/17 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/16

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای رضا قربانی
به اطلاع دانشجویان رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات میر ساند: تمامی کلاسهای آقای مهندس قربانی در روزهای چهارشن . . .

93/12/13

وضعیت تشکیل کلاس جبرانی آقای قربانی
 جبرانی برنامه سازی همروند سه شنبه 1/2/1394 ساعت 9 الی 12جبرانی برنامه سازی شی گرا سه شنبه 1/2/1394 ساعت 13 الی 18 . . .

93/12/11

دانلود برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
دانلود برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 . . .

93/12/11

وضعیت تشکیل کلاس آقای هادی
کلاس فیزیک پیش و فیزیک عمومی در روز دوشنبه مورخ 11/12/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/11

وضعیت تشکیل کلاسهای خانم نیک پور
کلاسهای خانم نیک پور در روزهای دوشنبه و سه شنبه در تاریخهای 11/12/1393 و 12/12/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/11

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای محمدی
کلاسهای فارسی عمومی و گزارش نویسی در روز دوشنبه مورخ 11/12/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/11

وضعیت تشکیل کلاسهای خانم حسنی
کلاسهای خانم حسنی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 12/12/1393 و 13/12/1393 برگزار نخواهد شد.  . . .

93/12/11