1
2
3
4
5
6

 

مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شعبه نيم ور

*
جستجو
بنر
بنر
آرشیو خبرها
وضعیت تشکیل کلاسهای آقای کریمی
 تمامی کلاسهای آقای کریمی در روز یکشنبه مورخ 1393/01/31 برگزار نخواهد شد. . . .

93/01/31

تغییر زمان تشکیل کلاس مبانی سازمان و مدیریت
کلاس مبانی سازمان و مدیریت (خانم سلیمانی) از روز چهارشنبه ساعت 12:30- 10:30 به روز دوشنبه ساعت 18-16 تغییر یافت. . . .

93/01/31

پیام تبریک
همکار گرامیجناب آقای مهندس علی عباس رئیس محمدینوید مسرت بخش انتصاب شایسته ی جنابعالی را به عنوان سرپرست دفتر . . .

93/01/27

اطلاعیه آموزشی
 تمامی دانشجویان محترم حداکثر تا  تاریخ 1393/02/04 مهلت دارند که به منظور دریافت پرینت قطعی انتخاب واحد نیمسال دوم . . .

93/01/25

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای عینی
کلاسهای اقای عینی در روز سه شنبه مورخ 1393/01/26 برگزار نخواهد شد. . . .

93/01/25

برگزاری کلاس جبرانی فیزیک الکتریسیته
 کلاسهای جبرانی درس فیزیک الکتریسیته (آقای هادی) در دو جلسه طی تاریخهای اعلام شده ذیل برگزار خواهد شد: جلسه اول . . .

93/01/24

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای کهزادی
 تمامی کلاسهای آقای کهزادی در روز یکشنبه مورخ 1393/01/24 برگزار نخواهد شد. . . .

93/01/24

آزمون میان ترم درس استاتیک
آزمون میان ترم اول استایک (مهندس نجفی) در روز یکشنبه مورخ 1393/01/24 برگزار خواهد شد. . . .

93/01/23

وضعیت تشکیل کلاس آقای لطفی
کلاس اخلاق اسلامی (آقای لطفی) در روز یکشنبه مورخ 1393/01/24 برگزار نخواهد شد. . . .

93/01/23

وضعیت تشکیل کلاسهای مهندس نجفی
تمامی کلاسهای مهندس نجفی در روز یکشنبه مورخ 1393/01/24 برگزار نخواهد شد. . . .

93/01/23