1
2
3
4
5
6

 

مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شعبه نيم ور

*
جستجو
بنر
بنر
آرشیو خبرها
اطلاعیه تشکیل کلاس کاربینی
                                            برگزاری کلاس کاربینیرشته اینترنت و شبکه های گسترده (مقطع کارد . . .

93/09/05

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای مهندس رجبی
کلاسهای آقای مهندس رجبی در روز پنجشنبه مورخ 06/09/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/09/05

اطلاعیه درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
                                    اطلاعیه درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان می بایست قبلا نسبت به د . . .

93/09/05

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای خدامرادی
کلاسهای آقای خدامرادی در روز پنجشنبه مورخ 6/9/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/09/04

وضعیت تشکیل کلاس فیزیک پیش
کلاس فیزیک پیش (آقای هادی) در روز سه شنبه مورخ 1393/9/4 برگزار نخواهد شد. . . .

93/09/03

وضعیت تشکیل کلاسهای خانم صالحی
 تمامی کلاسهای خانم صالحی در روز دوشنبه مورخ 1393/09/03 برگزار نخواهد شد. . . .

93/09/02

وضعیت تشکیل کلاس تاریخ تحلیلی
کلاس تاریخ تحلیلی صدر اسلام (خانم ملک محمدی) در روز چهارشنبه مورخ 28/8/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/08/28

وضعیت تشکیل کلاس مدیریت کسب و کار و بهره وری
کلاس مدیریت کسب و کار و بهره وری (آقای آقاجانی)  در روز پنجشنبه مورخ 29/8/1393 برگزار نخواهد شد.لازم به ذکر است سایر . . .

93/08/28

اطلاعیه امتحانات تک درس
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال جاری تک درس اخذ نموده اند می‌رساند، امتحانات این دروس بر اساس تقوی . . .

93/08/27

وضعیت تشکیل کلاس بانک اطلاعات کاربردی
کلاس بانک اطلاعات کاربردی (آقای رجبی) در روز چهارشنبه مورخ 28/08/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/08/27