1
2
3
4
5
6

 

مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شعبه نيم ور

*
جستجو
بنر
بنر
آرشیو خبرها
وضعیت تشکیل کلاس تربیت بدنی خواهران
کلاس تربیت بدنی خواهران در روز یکشنبه مورخ 10/12/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/03

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای رحیمی
کلاسهای آقای رحیمی (رشته حقوق) در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 3/12/93 و 4/12/93 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/03

مراحل اخذ پروژه و کارورزی
اطلاعیه مراحل اخذ پروژه و کارورزیمرحله اول: دریافت معرفی نامه از واحد انتشارات از تاریخ 10/12/1393 الی 17/12/1393 مرحله . . .

93/11/28

زمان تحویل پرینت انتخاب واحد قطعی
زمان تحویل پرینت  انتخاب واحد قطعیاز تاریخ 5/12/1393 الی 9/12/1393 از طریق مراجعه به واحد آموزشتوجه: عواقب آموزشی ناشی . . .

93/11/28

زمان تشکیل کلاس تربیت بدنی
                                                زمان تشکیل کلاس تربیت بدنیبرادران  :    چهارشنبه ها ساعت 1 . . .

93/11/28

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای کریمی
 کلاسهای آقای کریمی در روز چهارشنبه  مورخ 1393/11/29برگزار نخواهد شد. . . .

93/11/27

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای مهندس باستانی
تمامی کلاسهای آقای مهندس باستانی در روز سه شنبه 1393/11/28 برگزار نخواهد شد. . . .

93/11/27

وضعیت تشکیل کلاسهای خانم صالحی و اسلمی
کلاسهای خانم اسلمی و صالحی در روز یکشنبه مورخ 1393/11/26 برگزار نخواهد شد. . . .

93/11/25

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 94- 93
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 و مشاهده نمرات مربوط به نیمسال قب . . .

93/11/14

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93
  وروی های سال 91 و 9015 بهمن ماهورودی های سال 9216 و 17 بهمن ماهورودی های سال 9317 و 18 بهمن ماهکلیه ورودی ها19 بهمن ماهد . . .

93/11/02