1
2
3
4
5
6

 

مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شعبه نيم ور

*
جستجو
بنر
بنر
آرشیو خبرها
برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93
  وروی های سال 91 و 9015 بهمن ماهورودی های سال 9216 و 17 بهمن ماهورودی های سال 9317 و 18 بهمن ماهکلیه ورودی ها19 بهمن ماهد . . .

93/11/02

بخشنامه انضباطی امتحانات
  بخشنـامه انضبـاطی امتحـانات بر اساس مصوبه جلسه شورای انضباطی، همراه داشتن وسایل الکترونیکی غیرمجاز از جمل . . .

93/11/02

ارائه پروژه طراحی معماری 1 و 2
 طراحی معماری 1تاریخ تحویل نهایی 16/11/93 ، راس ساعت 11 صبح به همراه طرح نهایی در محل کارگاه می باشد.    مدارک مورد ن . . .

93/10/26

وضعیت تشکیل کلاسهای خانم زاهدنژاد
کلاسهای هوش مصنوعی و طراحی و زیرساخت شبکه (خانم زاهدنژاد) در روز پنجشنبه مورخ 18/10/1393 برگزار نخواهد شد.لازم به ذک . . .

93/10/18

زمان ارائه پروژه مربوط به درس کارورزی
  زمان ارائه پروژه های مربوط به درس کارورزی (مختص دانشجویان رشته حقوق ثبتی)دوشنبه مورخ 22/10/1393 ساعت 8:30 الی 10 کلا . . .

93/10/18

جزوه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشجویان محترم جهت دریافت جزوه مربوط به جلسه آخر درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به واحد انتشارات مرکز . . .

93/10/18

زمان تحویل موقت پروژه های درس طراحی معماری 1 و 2
زمان تحویل موقت پروژه های درس طراحی معماری 1 و 2 (مهندس علی محمدی) :پنجشنبه مورخ 1393/10/18 تذکر: عدم تحویل پروژه در زم . . .

93/10/16

وضعیت تشکیل کلاس آقای خدامرادی
کلاس زبان تخصصی امور اداری (آقای خدامرادی) در روز پنجشنبه مورخ 18/10/1393 برگزار نخواهد شد.لازم به ذکر است بقیه کلاس . . .

93/10/15

اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحانات
 دانشجویان گرامی با مراجعه به سامانه سجاد نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نموده و در صورت هر گونه مشکل ب . . .

93/10/10

وضعیت تشکیل کلاسهای خانم زاهدنژاد
کلاسهای هوش مصنوعی و طراحی و زیرساخت شبکه خانم زاهدنژاد در روز پنجشنبه مورخ 1393/10/11 برگزار نخواهد شد.لازم به ذکر . . .

93/10/10