1
2
3
4
5
6

 

مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شعبه نيم ور

*
جستجو
بنر
بنر
آرشیو خبرها
وضعیت تشکیل کلاسهای خانم نیک پور
 کلاسهای خانم نیک پور در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 1393/12/18 و 1393/12/19 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/17

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای مهندس نجفی
کلاسهای آقای مهندس نجفی در روز دوشنبه مورخ 1393/12/18 برگزار نخواهد شد.    . . .

93/12/17

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای مهندس نجفی
تمامی کلاسهای آقای مهندس نجفی در روز یکشنبه مورخ 1393/12/17 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/16

اسامی دانشجویان برتر نیمسال اول 94-93
دانلود لیست اسامی دانشجویان برنر نیمسال اول 94-93 به تفکیک رشته . . .

93/12/13

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای رضا قربانی
به اطلاع دانشجویان رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات میر ساند: تمامی کلاسهای آقای مهندس قربانی در روزهای چهارشن . . .

93/12/13

وضعیت تشکیل کلاس اقای رئیس محمدی
کلاس اصول سرپرستی در روز دوشنبه مورخ 11/12/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/11

دانلود برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
دانلود برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 . . .

93/12/11

وضعیت تشکیل کلاس آقای هادی
کلاس فیزیک پیش و فیزیک عمومی در روز دوشنبه مورخ 11/12/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/11

وضعیت تشکیل کلاسهای خانم نیک پور
کلاسهای خانم نیک پور در روزهای دوشنبه و سه شنبه در تاریخهای 11/12/1393 و 12/12/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/11

وضعیت تشکیل کلاسهای آقای محمدی
کلاسهای فارسی عمومی و گزارش نویسی در روز دوشنبه مورخ 11/12/1393 برگزار نخواهد شد. . . .

93/12/11

PostHeaderIcon وضعیت تشکیل کلاسهای خانم نیک پور

 

کلاسهای خانم نیک پور در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 1393/12/18 و 1393/12/19 برگزار نخواهد شد.

 

PostHeaderIcon وضعیت تشکیل کلاس اقای رئیس محمدی

کلاس اصول سرپرستی در روز دوشنبه مورخ 11/12/1393 برگزار نخواهد شد.